Parlamendi Euroopa Liidu asjade komisjon ja majanduskomisjon korraldasid avatud istungi, et arutada Euroopa Liidu hoonete energiatõhususe direktiivi. See direktiiv ja selle edasine rakendamine riiklikul tasandil puudutab enamikku Eesti elanikest. Kodud, kus nad elavad, peavad vastama energiasäästu ja heitmevabaduse standarditele.