Kõigepealt tuleb endale aru anda, et Venemaa ei ohusta eraldi Eestit. Võimalik risk on kogu lääne liidu kohal, aga selleks, et see risk realiseeruks peab veel nii mõnigi asi juhtuma. Esimene neist on Ukraina kaotus sõjas. See ei ole täna sugugi veel kindel ja võimalik on ka vastupidine stsenaarium. Meie ametkondadeülene kaitsepoliitika nurgakivi rajaneb arusaamisel, et Eestil on reaalne võimalus sõda ära hoida või ennast kaitsta ainult siis, kui ka meie peamised liitlased on selleks valmis. Meil võib olla super tankipataljon, aga kui Läti ei ole sõjaks valmis ja me ei suuda soomlastega koostöös kontrollida Soome lahte, ei ole meie eraldiseisval superväel erilist tähendust.