Alsõnov ise sai karistuseks neli aastat vanglat. Seejuures mitte millegi eest. Talle omistati „ekstremistlikke avaldusi“, kuid praegusel Venemaal võib ekstremismiks nimetada mida tahes. Ka vana Nõukogude loosungit „Maailmale rahu!“.