Selle kõige juures pole isegi teada kui suur osa õpetajatest on Eesti Haridustöötajate Liidu liikmed. Igal juhul õpetajate streigi eestvedajaks on Eesti Haridustöötajate Liit ja streigi nõue on: määrata üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammääraks 1950 eurot kuus.