Laste puude tuvastamises ei ole aga viimastel aastatel toimunud olulisi muudatusi. Endiselt võtab sotsiaalkindlustusamet (SKA) aluseks psühhiaatrite pandud vaimse alaarengu diagnoosi ja selle, millised on lapse piirangud igapäevatoimingutes: liikudes, süües, riietudes, hügieenitoimingutes ja suheldes.