Enamik eksperte ja nüüd ka poliitikakujundajaid arvavad, et Ukraina vajab sõja jätkamiseks rohkem raha ning Venemaa peaks oma sõjakuritegude eest maksma. Seejuures paistavad USA esindajad olevat selles küsimuses eurooplastest innukamad. Viimati mainitud kardavad, et kuna suurem osa külmutatud varasid paikneb Euroopas, õõnestab see välisinvestorite usaldust Euroopa rahandusinstitutsioonide vastu.