„Õpetajate karjäärimudel ja koolivõrgu reform pole valitsuse tasandi otsused, ma lihtsalt teen neid, aga ma siis toon nad valitsusse,“ lausus minister. „Peaminister ei saagi iga ministri igapäevase tööga kursis olla,“ vastas ta valitsusjuhi etteheitele.