„Mina olen rahvasaadik see ja see,“ alustab ta teretamata. „Ma kuulsin, et teile on saadetud kutse presidendi vastuvõtule. Ega te ometi minna mõtle?“