Üks, kuid mitte peamisi põhjusi, miks protestiaktsioonist nii vähe osa võetakse, on Narva õpetajate ametiühingu sõlmitud kollektiivleping, mille kohaselt pole selle liikmetel nagu Tartugi õpetajatel õigust streikida. Kuid Narvas kuuluvad ametiühingusse kõigest pooled õpetajad.