Mulje kasutult seisvatest teadusrahastuseks mõeldud miljonitest võib tekkida siis, kui ei tunta hästi teaduse rahastamise põhimõtteid. See tuleneb kahjuks sellest, et teadust rahastatakse 83% ulatuses (Eesti Maaülikooli näitel) projektipõhiselt. Finantseerimiskinnituse saanud projektidele tehakse ettemaksed, mis peavadki olema arvel senikaua kui need vahendid ära kasutatakse. Projekte enamasti eelarveaasta kaupa ei rahastata. Killustatud rahastusviisi tõttu võivad jääda töörühmal projektide vahele ka perioodid, kui rahastus täiesti puudub.