Tulemusi esitlevast raportist ilmneb, et kuigi üldjoontes on töötajate side oma töö ja organisatsiooniga kõrgem avaliku sektori keskmisest, on siiski paari aasta lõikes näha ametkonnas mõningast langust nii pühendumuses kui ka prokuratuuri juhtimiskultuuri puudutavates hinnangutes.