Toetusfondi haridustoetus peaks olema sihtotstarbeline. Praegu jaguneb riigi makstav üldhariduskoolide pidamiseks mõeldud toetus kohalike omavalitsuste lõikes mitmete kriteeriumide alusel. Peamiselt võetakse toetuse maksmisel aluseks õpilaste arv. Nii võiks eeldada, et kool, milles õpib rohkem õpilasi, saab riigilt ka suurema toetussumma.