Selle tõsiasja kuulmata jäämisele võis kaasa aidata ka Kõlvarti koalitsioonipartneri valjuhäälne kinnitus „solidaarsusest õpetajatega“, aga ainult sõnades… Peale piiratud streigiloa seadis Tallinna linnavalitsus streikivatele õpetajatele veel lisatingimusi. Koolid pidid lahti olema, õppetöö või vähemalt huvitegevus pidi toimuma ja koolid pidid lapsi toitlustama. Lapsevanemate poolt vaadates võib see olla inimlikult vajalik, aga tööandja nõutuna ebaseaduslik. See on lihtlabane administratiivse jõuga streigimurdmisele kallutamine, ei muud.