Plaane, arengukavasid ja eesmärke on samas palju ja tuleb ikka juurde. Üks parem teisest. Soovimata olla liiga irooniline – plaani tegemine aitab igal juhul tegevust läbi mõelda ja tulemusele jõuda – tahan kirjeldada konkreetseid tegusid, millega juba täna aitame Eesti konkurentsivõimet suurendada ja Eesti inimestel jõukamaks saada.