Esimene vastuargument on see, et rahvusvaheline finantssüsteem sõltub usaldusest ega tohiks alluda poliitilistele tõmbetuultele. Teiste suveräänsete riikide vara arestimine on seadusega vastuolus. Kui lääs usub omandiõigustesse, peab ta ise järgima, mida jutlustab.