Kõigepealt tuleb aru saada, et streik on halb. Ja selle venimine veel halvem. See ei ole kasulik mitte ühelegi streigis osalejale. Õpetajad vajavad pikas perspektiivis töörahu, riik (maksumaksjad) vajavad seda, et teenuse osutamine ei katkeks ning õpilaste jaoks on kõige olulisem, et ei tekiks lüngad teadmistesse. Oleks eriti narr, kui praeguse olukorra tõttu kolmekümne aasta pärast oleks meil ministrid, kes vahelejäänud tundide tõttu ei oska protsendiarvutust või kirjutada sõna empaatiavõime.