Ülimalt veidraks on muutunud valitsuse sees otsuste kujundamine - parteid otsivad „oma“ ministeeriumite eelarvest raha ja lõpuks peaminister „pole vastu“.