Tihti on töövaidluse põhjuseks teineteisest mööda rääkimine ja ühele poolele selgituseta jäänud lahkhelid. Niisuguse olukorra vältimiseks on oluline omavahel arusaamatused selgeks rääkida juba sellest hetkest, kui esimene konfliktiolukord tekib. Harmoonilise töökeskkonna tagamiseks tuleb ettevõtetel üks ühele vestlusi struktureerida nii, et mõlemad osapooled saaksid võimaluse end avada. Asja võti peitub igapäevases juhtimiskultuuris – tasub olla tundlik oma kolleegide suhtes ja neid märgata.

Tööalaste suhete hoidmiseks on oluline, et ettevõttesisene majapidamine oleks korras sellest hetkest, kui töötaja tööle võetakse – tuleb paika panna ülesanded, selgeks teha töötaja ametikoha sisu ja see, mida temalt eeldatakse. Iseenesest mõistetavad ülesanded tekitavad möödarääkivust ja tõlgendusnihkeid. Oluline on ka tööle asudes või uut alluvat tööle võttes lepingud korralikult läbi lugeda. Tihti loetakse palgast ja töögraafikust, aga jäetakse tahaplaanile oma õigused ja kohustused, väärtused ja roll. Olulised on aga ka lisaväärtused ja hüved, mitte ainult palk ja tööaeg. Töösuhte dokumentidesse kiputakse suhtuma kergekäeliselt ning sageli jäetakse ka kokkulepitud muudatused lepingusse vormistamata. Nii aga puuduvad lõpuks tõendid ja dokumendid selle kohta, mis on tõde ja kellele on antud olukorras liiga tehtud.

Tuleb ka ette olukordi, kus tööalaseid konflikte tõlgendatakse ekslikult töökiusuna - tihti peetakse töökiusuks ühekordseid pingelisi olukordi või konstruktiivset kriitikat, kuid tegelikkuses on töökius vaenulik või ebaeetiline käitumine ebavõrdses positsioonis olevate inimeste vahel. Töökius on süsteemne ja pikaajaline ühe inimese kiusamine verbaalse suhtluse, infosulgu jätmise, ebaviisaka käitumise vms näol. Töökiusu on aga võimalik ennetada näiteks regulaarselt üks ühele vestlusi läbiviies või töötajate rahulolu-uuringu abil. Alati saab kaasata omavahelistesse suhetesse ka nt personalispetsialisti, kui konflikti osapooled omavahel olukorda lahendatud ei saa.

Taskuhäälingus arutatakse ka selle üle, kui päevakajaline on tehisintellekti abi kasutamine oma tööülesannetes, eriti just värbamisel. Küll aga ei näe saatekülalised, et AI (artificial intelligence) hakkaks inimeste elu nii pea kontrollima või üle võtma.

Saatejuht Liina Naaber-Kivisoo ja külalised Maren Penu & Pirkko-Liis Harkmaa

Jaga
Kommentaarid