See põhimõte tuleb eriti hästi esile just kõnealustel juhtudel – millegi poolt või vastu korraldatud meeleavaldustel, kus väga paljudel inimestel ongi väga erinevad seisukohad. Ning kui meelt avaldatakse veel konfliktisituatsiooni või sõjaolukorra kohta, tulebki arvestada, et konfliktid annavad sõnadele teise konteksti ja avaliku korra tagamiseks peab politsei seda silmas pidama.