Ühelt poolt on suur rõõm inimeste üle, kes saavad oma armastuse ametlikuks teha ning leiavad lõpuks ka paaride ja peredena riigilt kaitset, kellele laienevad nüüdsest sarnased õigused, kohustused ja võimalused, nagu on kõigil abikaasadel oma partneri suhtes. Teisalt tuleb seda märgilist muutust Eesti ühiskonnas vaadata ka laiemalt: olulise väärtuspõhise sammuna, ümber kujunevas maailmas paiknemise ja tegelikult lõpuks kaude ka julgeoleku vaatenurgast.