Kohaliku omavalitsuse võimekus selle meetme järelvalveks on madal ning seekaudu on tekkinud Tallinnas olukord, kus ettevõtjad, kes enne uue piirangu kehtestamist probleeme ei tekitanud, ei tee seda siiani ning need, kelle pärast piirang kehtestati, tekitavad probleeme edasi. Reegleid järgivad kohad aga teenivad varasemast vähe ning vaagivad elu ja surma piiril.

Üks pehmem meede, mida Tallinn (ja Saaremaa) sellest kevadest rakendama hakkab on Tervise Arengu Instituudi välja töötatud vastutustundliku alkoholi serveerimise koolitus. See tähendab, et alkoholi serveerivatel asutustel on võimalik oma töötajaid koolitada paremini ära tundma juba liialt alkoholi tarvitanud inimest ning andma neile vajalikud teadmised ja oskused alkoholi mitte müümisest.