Eesti kaitsjad, sealhulgas välismaalastest vabatahtlikud, võitlesid vapralt kuni idanaabril sai selgeks, et ta ei pääse rahu sõlmimisest ja Eesti iseseisvuse tunnustamisest. Kaks kuud peale relvade vaikimist, 2. veebruaril 1920, sündis Tartu rahuleping, millega Moskva tunnustas Eesti iseseisvust ja suveräänsust oma territooriumil. President Lennart Meri nimetas seda Eesti Vabariigi sünnitunnistuseks.