Ühe võimalusena pakkus finantsinspektsioon välja, et refinantseerimise tehingust võiks välja jätta notari, kelle kaasamist seadus praegu nõuab. Nii jääks ära notaritasu ja riigilõiv ning kodulaenuvõtjal oleks palju lihtsam.

Ma ei ole päris kindel, et just notarid on laenude teise panka viimise peamised tõkestajad. Sain nimelt hiljuti omal nahal tunda, kui raske on pidada laenuläbirääkimisi.