2003. aastal, Euroopa Liiduga ühinemise eel koostasime Marek Tammega Eesti euromõttest rääkiva kogumiku „Mõtteline Euroopa“. Tollal pidime tõdema, et arutlused Euroopa Liidu olemuse ja sihtide üle kipuvad kõikuma kahe äärmuse vahel: ühel pool abstraktsed nägemused Euroopa juudikristlikust pärandist, missioonist, väärtustest, n-ö euroopalikkusest üldiselt, teisel pool kantseliitlikud ja lühendirohked poliitikadokumendid. „Esimeste kõrgusest ei paista kätte maapealse poliitika padrik, selles padrikus viibijatele ei paista aga puude tagant mets,“ kurtsime siis.