Ent on küllaltki tõenäoline, et eelnõu jääb esindajatekojas toetuseta.