Välisinvesteeringute ja Eesti päritolu kaupade ekspordi suurendamiseks peab elektri hind olema järgneval kümnendil Eestis soodne ning miinimumeesmärgina naaberriikidega konkurentsivõimeline, et tagada ettevõtjate ja tarbijate kindlustunne.