Võib eeldada, et sarnaselt hakatakse põhjendama ka teisi vahetusi. President teeb oma uued nimetamised korraga ilmselt seepärast, et vältida pidevat pingeseisundit avalikus teenistuses. Kuid suurem hulk vahetusi aitab ka pehmendada kaitseväe juhataja väljavahetamise teemat. Kindlasti ei saa kahtluse alla seada presidendi otsustusõigust, kuid sellist otsust tehes võetakse ka päris suur risk, eriti avalikkusele otsuse selgitamise osas. Kaitseväe juhataja ei ole esialgu veel ametist välja vahetatud ning enne sündmustele hinnangu andmist tuleb see kindlasti ära oodata.