Eamets ja tema kaitsja Paul Keres vaidlustasid süüdistuse ning ehitasid eilsel kohtuistungil esitatud kaitse üles väitele, et Eamets ei olnud oma teo keelatusest teadlik. Nimelt seisab karistusseadustikus, et „isikul puudub süü, kui ta ei saa aru oma teo keelatusest ja see eksimus on temale vältimatu“.