Varasemate EL-i parlamentide, komisjonide ja nõukogude jaoks tiirlesid peamised poliitilised arutelud ja otsused Euroopa integratsiooni kiiruse ja suuna ümber. Seda mõisteti ja juhiti kui normatiivset ja majanduslikku projekti, aga nüüd on märgatavalt suurenenud rahvusvahelise julgeoleku mõõde.