Lisaks kasutasid nad seal lõigus (olemas Venemaa sõjaväelaste video) n-ö nähtamatuks tegevaid keepe, ehk siis keepe, mis efektiivselt takistavad kehasoojuse „nägemist“ soojuskaamerate abil. Lisaks tunnistasid ukrainlased, et seal lõigus näitasid Venemaa sõdurid üles kõrget professionaalsust ja motiveeritust. Kui Venemaa armee oli lääne poolt jõudnud endise liivakarjäärini (mis nüüd on vett täis), oli Ukraina sunnitud tagasi tõmbuma ka ida poolt, et maandada võimalikku ümberpiiramise riski.