Üks levinumaid teese, mis säärastes aruteludes pidevalt esile kerkib, on järgmine: sellistel üritustel on kahjulik mõju inimeste mõistusele. Miskipärast kardavad aruteludes osalejad eriti oma laste pärast.