Kindral Heremi püüd teha kõigile selgeks, et tema kritiseerimine vähendab kaitseväe usaldusväärsust, kodanike kaitsetahet ja olevat suunatud Kaitseväe kui institutsiooni vastu on enam kui naeruväärne. Herem võib endast arvata mida soovib, kuid tema pole institutsioon. Ta pole ka eksimatu ega kriitikavaba ning vastupidiselt tema väidetele on kõik ettepanekud ja kriitika olnud alati ajendatud soovist tugevndada Eesti kaitsevõimet.

Kuulates pea- ja kaitseministri kaitseteemalisi avaldusi, siis lähtuvad nad kaitseväe juhataja ekspertiisist ja nõuannetest. Nii peabki olema. Paraku on sellega probleeme. Kes soovib kaitsejõudude juhataja ekspertiisist ja strateegilise planeerimise oskusest või õigemini selle puudumisest selgust saada, heitku pilk kasvõi 2021. aasta detsembris vahetult enne Ukraina sõda vastu võetud arengukavale ja vaadaku, mis seal on ja mida pole. See oli muuseas aeg, mil me juba teadsime, et sõda tuleb.