Esiteks jääb vaeste omavalitsuste võit marginaalseks, näiteks Narva linn võidaks aastas 1,5 miljonit. Samas suurenevad käibemaksu tõusu tõttu linna kulud eeldatavasti üle 700 000 euro aastas ja Narva soojahinna 84-protsendiline tõus toob omakorda kaasa lisaväljaminekuid miljoni euro ulatuses. Lisame siia püsikulud õpetajate, lasteaedade ja koolide töötajate palkadele, lasteaias ja koolides toimuvate huvitegevuste korraldamisele ning hooldusreformi nõuetele vastavaks muutmisele jne.