Ideaalvariant kaitseväe juhi värbamisel olekski see, et määratletakse hea kandidaat, siis vaadatakse, mil moel ta oskused või kogemus vajavad täiendamist, tehakse täiendused ja inimesest saab kaitseväe juhataja. Nii on läbipõlemise ja arusaamatuste tekkimise oht väiksem. Ka kindral Herem ju lahkudes tunnistas, et osaliselt põles läbi. Sarnaselt Heremiga oli kolonel Merilo esialgu kaitseministrile „ei“ öelnud.