Töövaidluste praktikast nähtub, et töötaja eeldab, et tema töölepingujärgne ametikoht on igavene, töötaja on veendunud kuidas tööandja peab oma äritegevust korraldama, sh kas ostma teenuseid sisse või mitte, ning tööandja strateegilised otsused koondamise korral on üldjuhul valed. Ja pealegi, miks otsustati minu ametikoht koondada ja mitte kellegi teise. Emotsionaalne pool on oluline ja ei vääri alahindamist. Me oleme ikkagi inimesed.