Seadus paneb väga selgelt paika kõigi kolme asjaosalise rollid. Seni on läbitud alles esimene etapp. Kaitseminister tegi oma valiku. See on tema õigus ja kohustus. Mitte keegi teine ei tee selles protsessis valikuid või eelvalikuid kaitseministri asemel, mida iganes üks või teine poliitik, olgu riigikogu riigikaitsekomisjoni või Euroopa Parlamendi liige või kaitseväelane või mingid kolmandad isikud arvavad või ei arva ühest, teisest või kolmandast võimalikust kandidaadist.