Aga hakkavad tekkima probleemid. Ameeriklased puksivad. Muude abistajate sisepoliitikas tugevnevad Ukraina-vastased hääled. Niisiis – on vaja kokku kraapida kõik, mis võimalik.

Suured summad venelaste varasid on maailmas külmutatud. Täpseid arve ma ei leidnud, riigipanga varasid on külmutatud 210 miljardit, aga eraisikute kohta ei leidnud mina korralikku ülevaadet. Nii või teisiti – summad on suured. Kuluksid Ukraina vabadussõjas ära küll.

Vene varade rekvireerimine näib olevat päris keeruline protsess.

Ka fundamentaalne liberalism loeb eraomandit pühaks ja puutumatuks. Selle põhimõtte rikkumine võib luua ohtliku pretsedendi. Igas riigis on ka erinevad hoiakud.