Aruandes tuuakse esile, et mitmel korral taotles nõukogu enne finantsotsuste heaks kiitmist juhatuselt lisainfot, ent kui seda ei saanud, langetas otsuse ikka. Kui asjaolud muutusid, siis neid ei hinnatud, vaid mindi edasi nagu nõukogulikus plaanimajanduses. Ühesõnaga – lähtuti optimistlikest eeldustest olukorras, kus tegelik elu viskas pidevalt kaikad kodaratesse. Jäi ju mitu projekti kahjumisse, sest tellitud lennukid hilinesid.