„Inimkesksus, ligipääsetavus, proaktiivsus, usaldusväärsus ja läbipaistvus ning lisandväärtus,“ kirjeldas personaalset riiki eraettevõtte Nortali koostatud valge raamat (whitepaper), mis ilmus mullu sügisel.

Kahes justkui eraldiseisvana valminud visioonidokumendis on üks ühele sarnased nii toodud näited, märksõnad, loosungid kui ka isegi lahendusi tutvustavad illustratsioonid.

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo (Eesti 200) ei näe huvide konflikti seoses potentsiaalse 200 miljoni eurose kulutusega, mida nimetatud idee elluviimine nõuaks.

Nimelt ilmneb mure sellest, et Nortali suuromanik on üks Eesti 200 erakonna asutajaid ja ideolooge Priit Alamäe, kes on aastate jooksul annetanud parteile kokku ligemale 439 000 eurot.