Kuriteona käsitletavate kelmuste kasv oli möödunud aastal 45%, see on poolteist korda (!) rohkem kui eelnenud aastal. Aja märgina on kasvamas invvesteerimis- ja arvutikelmused ning nende kombinatsioonid.

Selle teema juures tekivadki probleemid, mille põhjuseks on keel ja tunnetus. Kui kurjategija, keda seadusetähe kohaselt nimetatakse kelmiks, niisiis kui kelm-kurjategija tüssab oma ohvreid kuidagi kaugemalt ja anonüümselt – infotehnoloogilisi võimalusi kasutades ja mitte isiklikult suheldes –, siis tundub see just kui vähem kuriteona kui lihtsalt sisse murdmine ja inimeste isikliku vara omale võtmine. Aga ei ole ju!