Vaevalt et mööda merd veaks Venemaa lihtsamat suurtükilaskemoona, mida saab liigutada üle Krimmi silla. Võib olla kindel, et Ukraina sõjaväeluure oli teadlik, mida laeval veeti. Näis, kas see info ka peagi avalikuks tehakse. Ukraina näib neid Ropuša klassi dessantlaevu eriliselt jahtivat. Juhul kui purustada Krimmi sild, toimuks nende dessantlaevade abil Krimmi varustamine. Viimastel päevadel on Ukraina sõjaväeluure uuesti genereerinud infovoogu Krimmi silla peatse hävitamise teemal. Venemaa on saanud veelkordse kallihinnalise kinnituse, et nende laevastik ei suuda viibida Krimmi sadamates.