Viidatakse mõistagi sellele, et kahe protsendi kokkulepet mitte täitvad riigid on ise rikkunud Põhja-Atlandi leppe artiklist 3 tulenevat kohustust arendada pidevalt oma sõjalist kaitset. Ameeriklaste sõnum on lihtne: kui teie oma kohustusi ei täida, siis ka meie ei pea täitma teie ees võetud kohustusi.