Perekonnaseaduse kohaselt on vanem kohustatud oma alaealise lapse vara säilitama ja võimalusel selle väärtust suurendama. Üldreeglina ei tohi vanem lapse vara ära kulutada, vaid peab seda lapse jaoks alles hoidma ja talle täisealiseks saamisel üle andma.