Oli pidulik päev ja tunne küll. Brüsseli tänavatel olid näitused uute Kesk- ja Kirde-Euroopa liikmesriikide kohta ja pakuti kirevat kultuuriprogrammi.