Raadiomaja kaitsjatel oli väike hulk tulirelvi - peamiselt jahirelvad ja kärbikud, mida mehed olid ise jahipüssidest teinud, samuti granaate. Peamisteks võitlusvahenditeks olid siiski kaasavõetud kumminuiad, õhukese teraga kokkukäivad labidad, kaikad, kurikad ning erinevad väikekülmrelvad. Samuti hulga süütepudeleid, mida päeva jooksul juurde valmistati. On suur õnn, et tol päeval Tallinnas verevalmist ei tulnud. Sest arvestades, kui ebavõrdne oli meie meeste relvastus võrreldes Vene dessantväelastega, on selge, et väga paljudele meie võitlejatele oleks see päev jäänud viimaseks.