Vastupidi – olukord muutuks paremaks sellest, kui sarnaselt riigikaitsele saaks tugevamaks ka meie tsiviilkaitse. Seda nii indiviidi, kogukonna, ent ka omavalitsuste ja riigi tasandil. Tugev tsiviilkaitsesüsteem aitaks maandada vähemalt teatud hirme ja ärevust. Selleks on vaja aga valdkonnale tähelepanu ja raha, et ka õigusselgus anda, see oleneb aga otseselt inimeste nõudlikkusest.