Meil on tänapäeval keerukas ennast toonasesse aega mõelda – liiguti hobustega ja ükski tank vabadussõjast osa ei võtnud. Sõnumeid saadeti telegraafiga. „Sõjaväel oma telegraafi polnud ja seega seisti sõja alguses tähtsate rindesõnumitega Balti jaamas telegraafisabas koos teiste tavateadete saatjatega. See asi aeti õnneks siiski peagi korda.“ Õismaa toob paralleeli, et kui Eesti 1991. aastal oma iseseisvuse taastas, oli riigi territoriaalne tervik juba olemas, rääkimata telefonidest jne.