Havam nõustus kuritegeliku ühenduse organiseerimise ehk sellesse kuulumisse ja sinna liikmete värbamise eest viie aasta ja kolme kuu pikkuse vangistusega. Seda hakati lugema tema kinnipidamise ajast mullu aprillis.