Laskumata siinkohal pikemasse diskussiooni neljapäevasest töönädalast või nädalase normtöökoormuse vähendamisest, on senised katsetused üle maailma ja ka tegelikult Eestis näidanud, et nii on võimalik tõsta töö efektiivsust ning lühema ajaga vähemalt sama palju tööd siiski ära teha. Positiivseid näiteid on Rootsist Uus-Meremaani.