Riigikantselei suvine uuring näitas: kui Eestile tungitaks kallale, siis 11% elanikke osaleks sõjalises kaitsetegevuses, 24% osaleks sõjalises kaitsetegevuses abistaval viisil, 30% mittesõjalises kaitsetegevuses, 9% eestimaalasi ei osaleks kaitsetegevuses, kuid jääks Eestisse ning 17% püüaks Eestist lahkuda. Kümnendik eestimaalasi ei osanud oma käitumist sellises olukorras prognoosida.